Rates

This resort is situated in a marine reserve in Buffalo Bay approximately 20 kms from Knysna. The resort offers public telephones, laundry and scullery facilities, a slipway, water sports, fishing, kids play ground and is close to the Knysna forest, Knysna lagoon, Goukamma Nature Reserve, game viewing, bird watching, hiking trails, golf, tennis, shops and restaurants.

Downloads

Buffelsbaai Woonwapark Tariewe 2017

Buffalo Bay Caravan Park Rates 2017

Besprekings noodsaaklik: Hoog Seisoen 1 Des - 18 Jan,
Maart/April Skoolvakansie & Paasnaweek
Bookings essential: High Season 1 Dec - 18 Jan,
March/April School Holiday & Easter weekend
Buite seisoen:
Geen bespreking nodig, u kies ‘n beskikbare staanplek by aankoms.
Out of season:
No booking required, you choose an available site on arrival.
Seisoen
(1 Des - 18 Jan Skoolvakansie)
R 690.00
per dag  (2 persone)

R 100.00 per ekstra persoon
Season
(1 Dec - 18 Jan School Holiday)
R 690.00
per day (2 persons)

R 100.00 per extra person
Middelseisoen
(31/03/2017 - 18/04/2017)
(Maart/April skoolvakansie & Paasnaweek)
R 480.00
per dag (2 Persone)

R 100.00 per ekstra persoon
Mid Season
(31/03/2017 - 18/04/2017)
(March / April school holiday & Easter weekend)
R 480.00
per day (2 Persons)

R 100.00 per extra person
Somer Buite seisoen
(18 Jan - 30 Apr)
(uitsluitend middel seisoen)
R380.00
per dag (2 persone)

R100.00 per ekstra persoon
Summer Out of season
(18 Jan - 30 Apr)
(excluding mid season)
R380.00
per day (2 persons)

R100.00 per extra person
Winter Seisoen
(1Mei - 30 Nov)
R 300.00
per dag (2 persone)

R 100.00 per ekstra persoon
Winter Season
(1 May  - 30 Nov)
R 300.00
per day (2 persons)

R 100.00 per extra person
Pensioenarisse (buite seisoen) Daagliks: R 190.00
per dag (2 persone)
Slegs vir 2 dae of langer

Maandeliks: R150-00 per dag
Pensioners (out of season) Daily: R 190.00
per day (2 persons)
Only for 2 or more days

Monthly: R 150.00 per day
Dag besoeker van ‘n kampeerder
08H00 tot 20H00
Daagliks: R100.00 per persoon
(moet by aankoms by kantoor aanmeld)
Day visitor to a camper
08H00 to 20H00
Daily: R 100.00 per person
(must report to office on arrival)
Nota:
Vertrektyd: 10h00
Kinders 4 jaar en jonger: Gratis
Geen kredietkaart fasiliteite by park nie
Note:
Departure time 10h00
Children 4 years and younger: Free
No credit card facilities at the park.
Tariewe onderhewig aan verandering Rates subject to change